Документи

Правилник на училището

Годишен план

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образование

Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Дневен режим

Образователни услуги

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година

Обявление за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Политика за поверителност и защита на личните данни

Правилник за обработка на лични данни на физически лица 

Заявител за доставка на продукти по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"