След четвърти клас

                      ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” - ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,e-mail: beron_pl@abv.bg

 

ГРАФИК

на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019 година

Първо класиране:

 

Приемане на заявления за прием в пети клас – от 04.06.2018 г. до 15.06.2018 г.;

Обявяване на списъците с класираните ученици на електронната страница

и/или на видно място в училището – на 18.06.2018 г. до края на работния ден;

Записване на класираните ученици – от 19.06.2018 г. до 22.06.2018 г.

 Второ класиране:

 

Обявяване на свободните места и приемане на заявления за прием в пети клас

от 26.06.2018 г. до 29.06.2018 г.;

Обявяване на списъците с класираните ученици на електронната страница

и/или на видно място в училището – на 02.07.2018 г.;

Записване на класираните ученици – от 03.07.2018 г. до 06.07.2018 г.

 

Родителите, подали заявления за прием след определения в графика срок,

подават документи за записване в училището при наличие на свободни места.

 

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

 

 1. Ученици, живеещи в близост до ОУ „Д-р Петър Берон“

по настоящ адрес на родителите/ настойниците ;

 

       2.  Други деца от семейството, обучаващи се в училището;

 

Родителите подават заявления в канцеларията на училището.

Списък на класираните ученици за 5 клас

2018/2019 учебна година

 

 1. Мартин Станимиров Петров
 2. Михаил Цветанов Заков
 3. Даниел Георгиев Пенчев
 4. Виктория Детелинова Трифонова
 5. Йордан Красимиров Гъдулков
 6. Виктория Миленова Атанасова
 7. Даниел Миленов Мартинов
 8. Виктор Ивайлов Копчев
 9. Преслава Светославова Орлова
 10. Кристиян Ивов Георгиев
 11. Стефан Тихомиров Лалов
 12. Ина Веселинова Дамянова
 13. Кристиян Красимиров Нелковски
 14. Росен Росенов Височков
 15. Преслава Драгомирова Валентинова
 16. Валентин Мирославов Николов
 17. Християна Красенова Христова
 18. Габриела Цветанова Йорданова
 19. Виктор Юлианов Джаров
 20. Никол Христова Иванова
 21. Николай Николаев Цеков
 22. Мартин Маргаритов Петров
 23. Даниела Ивайлова Андреева
 24. Георги Пламенов Петров
 25. Стефани Мариянова Славчева
 26. Албена Богомилова Тодорова
 27. Росен Мартинов Огнянов
 28. Неда Красимирова Габрова
 29. Валери Емилов Василев
 30. Михаела Александрова Митова                      
 31. Константин-Кирил Кирилов Чочков                   
 32. Ан-Мари Валентинова Александрова
 33. Габриела Калинова Кръстева
 34. Галин Миленов Гетов
 35. Мишел Христофорова Стоева                        
 36. Даниел Иванов Тодоров                              
 37. Владислав Яниславов Христов                       
 38. Ивайло Николаев Найденов                          
 39. Габриела Калинова Кръстева                         
 40. Валентина Живкова Гочева                           

 

Директор: / п /

Ваня Дражева