В първи клас

Заповед № РД 15 - 214 / 08.03.2018 г. на директора на училището за определяне на училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием за учебната 2018 /19 година

Заповед № РД 15-226 / 15.03.2018 г. на директора на училището за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2018/19 година и за определяне на критерии за прием на ученици в І клас

СПИСЪК
С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ   В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018 /   2019 ГОДИНА
Име, презиме, фамилия Общо точки
1 Марино Митков Христов 120
2 Иван Страхилов Иванов 120
3 Преслава Марианова   Андреева 120
4 Илия Иванов Иванов 120
5 Ирена Мартинова   Спахийска 100
6 Йоанна Павлова   Райкова 100
7 Александра Ангелова   Евстатиева 100
8 Теодора Василева   Тодорова 100
9 Ивайла Ивайлова   Вълева  90
10 Радослав Радославов   Иванов 80
11 Симона Маринова   Личева 80
12 Симона Костадинова   Кръстева 80
13 Ивайла Пламенова   Петрова 80
14 Гюркан Дервишев   Дервишев 80
15 Цветослава Славкова   Лилова 80
16 Виктория Кирилова   Стоенчева 80
17 Габриел Георгиев   Николов 80
18 Кристияна Викторова   Трифонова 80
19 Пламен Димов Тодоров 80
20 Мартин Мариянов   Пеевски 80
21 Даная Людмилова   Панайотова 80
22 Теодора Красимирова Александрова 80
23 Ралица Петрова   Петрова 80
24 Ивайло Владиславов   Боромски 80
25 Катрин Мартинова   Чакалова 80
26 Николай Василев   Василев 70
27 Рая Димитрова   Димитрова 70
28 Виктор Емилов   Богданов 70
29 Дейвид Емилов   Богданов 70
30 Панайот Албенов   Великов 70
31 Марая Величкова   Иванова 70
32 Габриел Крумов   Нечовски 70
33 Калоян Димитров   Григоров 70
34 Ивайла Димитрова   Григорова 70
35 Виктор Велиславов   Балабуров 60
36 Преслава Светославова   Тодорова 50
37 Ирина Детелинова   Дамянова 50
38 Александра Ангелова   Ангелова 50
39 Валентин Николаев   Радулов 50
40 Дария Ивайлова   Петрова 50
41 Сияна Василева Стоева 50
42 Пламена Даниелова   Божинова 50
43 Кристиян Йожиев   Мравиев 50
44 Дария Тодорова   Петранова 50
45 Алекс Владимиров   Станков 50
46 Емануил Николаев   Петров 50
47 Сандра Цветославова   Кръстева 50
48 Никола Добромиров   Иванов 50
49 Николай Даниелов   Йорданов 50
50 Габриел Руменов   Димитров 50
51 Георги Георгиев Зопов 50
52 Никол Владимирова   Еремиева 50
53 Симона Георгиева   Тодорова 50
54 Симона Илиянова   Илиева 50
55 Радослав Николаев   Георгиев 50
56 Дария Стефанова   Дечева 50
57 Никола Пламенов Пеев 50
58 Мирела Анатолиева   Михайлова 50
59 Габриела Милкова   Янкова 50
60 Сияна Марианова   Ковачева 50
61 Ангел Бориславов   Костадинов 50
62 Венелин Емилов   Атанасов 50
63 Виктор Данаилов   Петков 50
64 Александра Дарин   Ангелова 50
65 Сиана Мирославова   Маркова 50
66 Александра Илианова   Величкова 50
Свободни места след ПЪРВО класиране: 6 (шест).
Директор: / п /
Ваня Дражева