Класни и контролни работи

Графиците за контролните и класните работи за втори срок на учебната 2019/2020 година можете да намерите в електронният дневник на училището - https://app.shkolo.bg/