Проекти

Училищен център по природни науки и математика

https://www.youtube.com/watch?v=Ofu8qGmJRP4

Втори ученически гвардейски отряд

https://www.youtube.com/watch?v=w_1w-_M53BY

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“