• 1
  • 2
  • 3
Image description here.

План – прием за учебната 2019/2020

За училището

Основно училище "Д-р Петър Берон" - Плевен е създадено с Решение № 144 от 27.06.1972 г. на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет - Плевен. То е правоприемник на съществувалото до този момент Начално училище със същото име.

Днес ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен е училище-знак за качествено обучение, новаторство и висок професионализъм. Обучение, осъществявано от екип, който с любов и компетентност, човешка топлота и отдаденост работи за приобщаването на училището към европейското образователно пространство.

В съвременна образователна среда провокираме творческа активност, насочена към откривателство, общуване с познанието и със света, който ни заобикаля.

https://www.youtube.com/watch?v=zVAIER04TQc&feature=share