Документи

Правилник на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

Годишен план

Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

     Образец 1

Дневен режим

График за консултации на учителите по чл. 27 от Наредба №10 на МОН

График за консултации по предмети по чл. 178 ал. 1 т. 5 от ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование

План за провеждане на информационна кампания за външно оценяване, приемни изпити и прием на ученици след завършен седми клас

Седмично меню - 05.-09.03.2018 г.

Седмично меню - 12.-16.03.2018 г.

Седмично меню - 19.-23.03.2018 г.

Седмично меню - 26.-30.03.2018 г.

Седмично меню - 09.-13.04.2018 г.

Седмично меню - 16.-20.04.2018 г.

Седмично меню - 23.-27.04.2018 г.

Седмично меню - 30.04.-04.05.2018 г.