Учители

Име, фамилия

Предмет

1

Ваня   Дражева

Директор,   Руски език

2

Виолета   Василева

Зам.-директор,   Начална училищна педагогика

3

Геновева   Иванова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на І „а“ клас

4

Емил   Израелов

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на І „б“ клас

5

Милка   Стефанова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на І „в“ клас

6

Милена   Василева

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІ „а“ клас

7

Дианка   Първанова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІ „б“ клас

8

Цветелина   Конова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІІ „а“ клас

9

Ирина   Симеонова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІІ „б“ клас

10

Милена   Добрева

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІV „а“ клас

11

Радослава   Енева

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІV „б“ клас

12

Детелинка   Милчева

Български   език и литература,

класен   ръководител на VІІ „а“ клас

13

Силвия   Вакинова

Български   език и литература,

класен   ръководител на VІ „б“ клас

14

Маргарета   Ковалска

Английски   език,

класен   ръководител на VІ „а“ клас

15

Таня   Цветанова

Математика,   Информационни технологии,

класен   ръководител на V „а“ клас

16

Маруся   Кехайова

Математика,   Физика и астрономия,

класен   ръководител на V „б“ клас

17

Стела   Евстатиева

История   и цивилизация, География и икономика,

класен   ръководител на VІІ „б“ клас

18

Виолета   Бенкова

Човекът   и природата, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно   образование,

класен   ръководител на V „в“ клас

19

Любимка   Петкова

Изобразително   изкуство

20

Диана   Русева

Музика

21

Константин   Згуровски

Физическо   възпитание и спорт

22

Нели   Цветкова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на І „а“ клас

23

Ивелина   Тодорова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на І „б“ клас

24

Пламенка   Дочева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на І „в“ клас

25

Димка   Дилкова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на ІІ „а“ клас

26

Гретхен   Кирчева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на ІІ „б“ клас

27

Камелия   Кръстева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на ІІІ „а“ клас

28

Мария   Георгиева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на ІІІ „б“ клас

29

Нора   Николова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния ден на ІV клас

30

Теменужка   Решовска

Български и руски език,

група   за целодневна организация на учебния ден на V - VІ клас

31

Виолина   Иванова

Ресурсен   учител

32

Любомира   Пенева

Училищн   психолог

33

Галя   Петкова

Логопед